De allra flesta är mycket väl medvetna om att vi lever på ett sätt som är ohållbart för miljön i det långa loppet. Infrastrukturen är mycket viktig när det kommer till att minska vår miljöpåverkan och genom att se till att det alltid finns affärer i närheten samt kollektivtrafik som fungerar leder det ofta till en minskad inverkan på miljön; det är mycket viktigt när man planerar hur samhällen ska se ut att man har miljön i åtanke och att människor inte ska behöva ta sig onödigt långt för vad de behöver göra. Det är även av största vikt med tunnelbana, pendeltåg och bussar för att man ska minska miljöpåverkningen. Detta märks mycket väl i stora städer som Stockholm, när infrastrukturen fungerar bra väljer många att helt avstå från att köra bil, det finns helt enkelt inget behov av det.

Värre är det på landsbygden där det ofta är långt att gå för att komma till en busshållplats samtidigt som bussarna går sällan, då är det näst intill omöjligt att göra en god gärning för miljön. I Stockholm ser man återvinningsstationer utställda överallt medan man på landsbygden ofta får åka väldigt långt för att komma till en återvinningscentral eller en sopstation. Genom dessa exempel är det väldigt lätt att se hur otroligt viktigt det är med infrastruktur som har miljön i åtanke. Det är även en anledning till att man ska bygga mer täta samhällen istället för att bygga ut dem. I städer som är mer tätbebyggda och där fler lever på ett mindre område brukar infrastrukturen ofta fungera mycket bra ur miljöperspektiv.

Genom att se till att lokaltrafiken fungerar i hela Sverige och att det finns återvinningsstationer samt mataffärer på lämpligt avstånd från bostäderna kommer man att kunna spara in väldigt mycket på miljön, även om det handlar om landsbygden.