Det är av största vikt att nya tankar och idéer angående bostadsbyggande kommer in på marknaden då bostadsbristen är ett välkänt faktum. Idag tvingas många unga att fortsätta bo hemma för att de inte har råd att flytta ifrån sina föräldrar, samtidigt finns det inte tillräckligt med bostäder för den som inte har råd att köpa och om man vill ha tag i en bostad gäller det att man har råd att köpa en eller att man har en tillräckligt fast inkomst för att man ska få ta ett lån. Det är viktigt att man bygger hållbart samtidigt som man bygger snabbt och givetvis bör man även hålla kostnaderna nere för bygget. För att detta ska vara en möjlighet krävs ett samarbete mellan de olika aktörerna som bygger bostäder samt står för marken som bostäderna byggs på.

Samtidigt finns det ett stort intresse för att bygga bostäder då detta är en inkomstkälla för de som äger bostäderna, det spelar ingen roll om det är på kommunal nivå eller om det handlar om en privatperson. Allt fler privatpersoner har börjat att bygga bostäder då man har insett vilken enorm inkomstkälla detta är, det handlar ofta om väldigt mycket pengar under bygget. Men därefter har man en inkomstförsäkring under många år framöver. Det betalar ofta igen sig fort och det enda som krävs är att man ska ha råd att komma igång med bygget. Samtidigt bör man se till att ha bra avtal med olika företag som är villiga att hjälpa en med att bygga bostäderna.

Kommun och städer bör givetvis även de ta tag i bostadsbyggandet men i dagsläget är det främst privata aktörer på marknaden som står för byggandet av bostäder. En lösning är att ge fler bidrag till de som vill bygga bostäder, på så sätt kommer det komma fler bostäder på marknaden.