Utbyggnaden av fibernätverk fortsätter i mycket hög takt och inom ett fåtal år kommer alla som vill ha tillgång till högklassigt Internet. Anledningen är givetvis att en stor del av samhället har blivit digitaliserat idag vilket innebär att man är beroende av ett bra Internet oavsett om man sitter ute på landsbygden eller i storstäderna. De som bor i storstäder fick tillgång till fiber mycket tidigare än de som inte bor i storstäder. Den senaste storsatsning är att även förse alla fristående hus med fiber. Fiber innebär ett mycket snabbare och pålitligare Internet och detta gynnar hela samhället.

Redan i oktober 2015 hade de flesta hushåll möjlighet att ansluta till fibernätverk, skillnaden då var att det ofta blev väldigt dyrt att gräva fiber då man inte gjorde en så kallad grannsatsning, det innebar att man fick bekosta grävandet av kablarna helt på egen hand och det kunde bli långt beroende på var det senaste huset hade fiber. Idag gör man istället storsatsningar där man låter alla hushåll få möjlighet att ansluta sig till fiber och eftersom man ställer frågan till alla i grannskapet samtidigt blir det en betydligt lägre kostnad för den som vill ansluta sig till fiber. Dessutom kan man välja att ta det på avbetalning. Det gör att det i slutändan inte kostar allt för mycket i månaden och det är avbetalat på ett fåtal år.

När du får frågan om att ansluta dig till fiber i ditt grannskap bör du därför tacka ja, anledningen är att fiber är så pass bra att de påstås helt konkurrera ut andra nätverk. De kommer eftersom att nedmonteras och i framtiden kommer man endast att använda sig av fiber för att få tillgång till Internet. Därav har man mycket att förlora på att inte ansluta sig till fiber och i efterhand kan det bli dyrt.