Utveckling av infrastruktur innebär nybyggnation eller utveckling av befintliga miljöer, meningen med detta är att samhället ska bli mer vänligt att bo i samtidigt som det ska bli bättre för både miljön, djur, natur och människorna. Det ska vara enkelt att ta sig fram och enkelt att få tag på det som man är i behov av. För att man ska kunna utveckla infrastruktur krävs det kunskap om vad det finns för konkreta behov av och detta kan se väldigt olika ut beroende på vilket område som man talar om. När det handlar om en välfungerande infrastruktur är allting välplanerat från vägar till affärer och kommunaltrafik. I en välfungerande infrastruktur är det ofta mycket liv och rörelse och många människor tycker om att vistas på platsen.

För att man ska kunna utveckla detta ytterligare krävs det att man har god kännedom om det område som man vill utveckla, på så sätt kan man ha kunskap om vad det finns för behov i området och vad som saknas sedan tidigare, när det är dags att utveckla ett samhälle bör du alltid prata med de som bor i området eller rör sig mycket runt omkring, de har ofta bra koll på vad som krävs för att göra det optimalt.

Dessutom krävs det ständigt nya bostäder i vårt växande samhälle. Det innebär att vi måste bli mer tätbebyggda för att det ska fungera och för att samhället ska gå framåt. Man bör fokusera på att bygga i städerna istället för utkanterna av städerna. Detta är viktigt både för miljön och människor. Det blir lättare för människor att leva och röra sig i städerna med fler bostäder och det kan även leda till att bostadspriserna går ner. Idag är detta en av de viktigaste delarna när det kommer till utvecklingen av infrastrukturen i samhället.