Det har blivit allt vanligare att bostäder byggs med innovativa material, teknik och så vidare, för att de som bygger husen vill skilja sig från mängden och ha unika hus inför framtiden. Detta tack vare att konkurrensen har blivit allt större med åren, samt att kraven från kommuner och stat har blivit hårdare.

Dessa krav kan vara allt från att anpassa sig till miljön, till att hitta lösningar som sparar energi med mera. Därför samarbetar företagen med forskare från olika universitet och företag som har inriktning på att vara uppfinningsrika och hitta nya alldeles särskilda lösningar som är något ut över det vanliga.

Detta har inneburit att bland annat betongen som används när det är dags att göra stommen till husen eller väggar, är miljövänligare än den som har används tidigare. Det är en ny blandning i cementen så att den har en mindre andel klinker. Att använda klinker ökar koldioxiderna i tillverkningsprocessen och genom att minska andelen av klinkers i blandningen, blir arbetsmiljön betydligt bättre.

Dessutom används solceller för att producera el till bostäder. Solcellerna är tillverkade av gamla uttjänade batterier från bussar, vilket gör att dessa återvinns och på sikt blir det bättre för miljön. Samtidigt blir bostäderna uppvärmda och använder grön el, som i sin tur blir billigare för de boende och bättre för kommande generationer.

Naturligtvis tas ny teknik tillvara i samband med byggandet av bostäder, men också att den hamnar i bostäderna. Detta för att underlätta för de boende och gör att deras vardag blir enklare. Det kan vara allt från att installera smarta spisar och kylar till att ha en robot dammsugare och fönster som putsar sig själva.

Alla dessa innovationer gör att bostäderna blir allt mer spännande och unika, dels att bygga, men framför allt att bo i för de som ska bosätta sig i hemmen!