Numera med tanke på alla krav det finns på att det ska tänkas på miljön, har det blivit en självklarhet att bygga bostäder som är alltmer miljövänliga. Det gäller allt från vilka material som används för själva byggandet och till hur bostaden ska värmas upp.

Som till exempel att kravet på att förbrukningen av energi får högst ligga på 55 kWh per kvadratmeter. Därför installeras inte bara frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme, beroende på vilket typ av bostad det rör sig om, men dessutom sätts det in miljöklassade vitvaror och belysning med lågenergilampor i hemmen. Därutöver läggs det ett stort fokus på att se till att husen blir isolerade med miljövänligt material, så som hampa och cellulosa, samtidigt som det gör att bostaden blir energisnål.

Det finns olika typer av lågenergibostäder och de är:

  • Passivbostad som innebär att fokus ligger på att se till att värmeförlusterna minimeras och använda sig av en energieffektiv ventilation och ett tätt klimatskal. Skulle det bli mycket kallt eller vill öka värmen inomhus, har oftast en passivbostad ett värmebatteri för uppvärmning inomhus.
  • Nollenergibostad har samma förutsättningar som passivbostad, men förbrukar inte mer ström än bostaden själv tillför. Detta genom att använda sig av solceller eller annat alternativ för uppvärmning.
  • Plusenergibostad är som en passivbostad, men ska producera med energi än vad bostaden förbrukar. Därför används det energibesparande teknik så som solceller och vatten- och vindkraftverk.
  • Minienergibostad är en bostad som inte har lägre krav än en passivbostad, vilket gör att designen och formgivningen för arkitekterna blir lite friare.

Kriterierna för en lågenergibostad är:

  • Minska behovet av värme i bostaden genom att till exempel använda rätt sort glas och ha en bra planlösning.
  • Behovet av el ska minskas genom att använda energisnåla hushållsapparater och lågenergibelysning.
  • Använda sig av solen och ta solceller till hjälp.
  • Synbar energiförbrukning som underlättar de boende att få ett hum hur mycket energi som används i hemmet.
  • Energisnål värmekälla