Runt om i Sverige när det byggs bostadsområden, ser man till att bygga någon typ av gemensam byggnad. Där finns oftast en lite större samlingslokal och ett kök, samt andra faciliteter. Denna lokal kan de som bor i bostadsområdet, låna eller hyra för en mindre summa pengar.

Dessa gemensamma byggnader är perfekt för att kunna samlas för att ha möte eller för att kunna ha lite festligheter och så vidare. Men det ställer lite extra krav just på denna typ av byggnader och dess inredning.

Det ska klara av ett större slitage, eftersom lokalen kommer utnyttjas av större antal människor än vad ett vanligt hem utsätts för. Dessutom finns det vissa krav som ska uppfyllas, som bland annat att den gemensamma byggnaden ska vara tillgänglig för alla, till exempel de som sitter i rullstol. Därför finns det toaletter och andra faciliteter som är anpassade och tillgängliga för alla.

Därutöver behöver kraven på att inomhusmiljön ska vara allergi- och miljövänlig. Därför är det extra viktigt att tänka på vilken typ av byggnadsmaterial och materialet på möbler med mera, är tillverkat av. Allt för så många människor som helst kan samlas under ett och samma tak.

Något som är mycket vanligt i gemensamma byggnader och dess lokaler är att de är mycket flexibla. Som exempelvis att det finns flyttbara mellanväggar, för att kunna dela av den stora lokalen, till två mindre lokaler.

Det kan till och med finnas en scen, för att det ska kunna vara uppträdanden i samlingslokalen, samt tillgången till att låna bord och stolar till större sammankomster. Dessa gemensamma lokaler brukar oftast vara mycket uppskattade och populära bland de boende. Eftersom det ger möjligheten att kunna samla fler människor för att träffas, som inte skulle få plats hemma i sin egen bostad. Vilket kan underlätta betydligt för alla som bor i bostadsområdet!