Det kommer hela tiden nya byggnadsmaterial som blir moderna och används flitigt i byggandet runt om i Sverige. Ett bra exempel på en sådan innovation är att det har skapat en yttervägg som både isolerar och är bärande som är av materialen trä och luft.

Träet är väldigt unikt i och med det har egenskapen att det kan både transportera fukt och andas på en och samma gång, samtidigt som det tillsammans med att luften isolerar. Detta ger ett högt isolationsvärde samtidigt som inomhusklimatet blir sundare och hälsosammare.

Inom byggnadsvärlden som bygger bostäder har man alltmer gått tillbaka till att börja använda trä i olika former i dagens bostäder. Detta för att byggnader av trä gör att arkitekturen blir mer nytänkande och innovativ. Genom att använda sig enbart av trä eller i någon kombination med annat material gör att det får unika förutsättningar och på så vis ger spännande, vackra och väl avvägda bostäder.

Något som det också har börjat att experimenteras med, är att bygga med lera. Dels att använda sig av lera till väggar, men även till golv. Genom att använda sig av detta levande material gör att bostaden inte blir bara miljövänligt, men dessutom väldigt ekonomiskt att bygga med.

Leran blandas upp med bland annat halm för att stadga upp och göra väggarna starkare. Att använda sig av lermaterial är perfekt eftersom att det ser till att hålla värmen inne i bostaden på vintern och på somrarna är det svalt och skönt inomhus eftersom leran stänger ute värmen från solen.

Det forskas mycket om att få moderna material till att bygga bostäder med i framtiden. Dels för att spara på miljön, men också hållbart som kan stå emot tidens rand och klara av väder och vind. Vilket gör det spännande att se vad framtidens hus och bostäder kommer byggas av och anses vara moderna!